Brak

Brak

Brak

Renar

Vrigstad Älgpark har ÖPPET Tisdagar t.o.m. Söndagar kl. 13 -17

Renar
feb 2016
mars 2016

Blixtra

Renar

Brak

Renar

Storm

storm

Hagens Camping - Den natursköna campingen mitt på Småländska Höglandet!

Välkommen

Vrigstad Älgpark har öppet:
27-28-29 april kl.13:30 till 15:30

STÄNGT 1-16 maj

17-31 maj kl.13:30 till 15:30

Ring för information: 0382 30693 eller om ni vill komma en annan tid / dag

Hagens Camping öppnar 16 maj 2017!Hagens Camping - Den natursköna campingen mitt på Småländska Höglandet!

Inf om renar

Utseende
Renen är ett medelstort till stort hjortdjur. Kroppslängden är mellan 120 och 230 centimeter,medan vikten varierar beroende på kön, ålder, årstid och levnadsområde; den varierar vanligtvis mellan 60 och 170 kilogram och rentjuren är oftast något större än renkon. Djurets mankhöjd är mellan 90 och 140 centimeter. Pälsen är lång och tät och har oftast en mörk gråbrun färg. Färgen är ibland ljusare, särskild hos domesticerade djur, och under vintern tydligt ljusare än under sommaren. Underarten R. t. pearyi har till exempel under hela året en nästan vit färg.På så sätt får renen ett kamouflage som skyddar djuret mot fiender.

Pälsen består av hår som delvis är uppbyggda av ihåliga, luftfyllda celler och som därför isolerar mycket väl mot kyla. Dessutom finns en tät, isolerande underpäls.[källa behövs]

I motsats till andra hjortdjur har bägge könen horn. Hornen består av förgrenade, asymmetriska stänger. Hos vissa individer förekommer vid hornens spets en skovel. Tidigare antogs att skoveln används för att rensa marken från snö.[förtydliga] Hornen är ofta uppdelade i två mindre koncentrerade kronor. Hannen har oftast den ståtligaste kronan – den blir 50 till 130 centimeter lång och upp till 15 kilogram tung medan honans krona har en storlek av 20 till 50 centimeter. Sarvarna fäller sina horn efter brunsten på hösten, äldre djur i december, yngre i februari. Vajorna behåller sina horn under hela vintern och fäller dem först efter kalvningen.

Renens klövar är tvådelade och hårda och gör det möjligt för djuret att röra sig över stenig och lerig mark. Renens tvådelade klövar används också för att gräva fram föda ur snön. Djurets luktsinne är mycket välutvecklat och med hjälp av det kan renen hitta föda i form av lavar under ett tätt snötäcke.

Föda
Vattenklöverns saftiga rotstockar hör till renens favoritföda.

Under hösten äter renen gärna olika soppar.
Renen är en idisslande växtätare. På våren söker den sig till färsk växtlighet på barfläckar. I Skandinavien utgörs vårbetet särskilt av olika gräs och halvgräs som tidigt skjuter gröna skott, såsom kruståtel, tuvtåtel, tuvull och fårsvingel. Starrarter som norrlandsstarr, styvstarr och trådstarr har, liksom ängsull, näringsrika rotstockar som renen gärna gräver fram ur myrar så snart dessa börjat tina.

På försommaren är vattenklöverns och kråkklöverns saftiga rotstockar viktiga, liksom färska blad av olika ris, viden, björk och andra lövträd. Efter hand blir inslaget större av olika örter som fjällkvanne, tolta, mjölkört, skogsnäva, fjällsyra och ängskovall. Renen betar också gärna sjöfräken.

Fortplantning.

Domesticerade djur bildar efter parningstiden, som inträffar mellan september och oktober, större hjordar. Medan renkorna och deras kalvar som föds april–juni umgås tillsammans i en stor hjord, lämnar hanarna hjorden och grupperar sig i smågrupper med tre till fem individer. Brunsten börjar i september, varvid sarvarna samlar ett harem och försöker skrämma bort rivaler. Vajorna kan bli könsmogna som tidigast när de är sex månader gamla, men det normala är vid 1,5 års ålder. Vajorna föder en eller ibland två kalvar om året upp till att de blir 12–14 år. Dräktigheten varar cirka 228 dagar och ungarna väger vid födelsen mellan tre och tolv kilogram.

Den nyfödda kalven är mycket självständig och kan gå redan en timme efter födelsen. Under blöta och kalla väderförhållande är dödligheten mycket hög trots att kalven har förmåga att öka sin värmeproduktion fem gånger utöver det normala.

Livslängd
Vajor och härkar kan bli 20 år gamla eller i enstaka fall mer. Sarvar har däremot betydligt kortare livslängd.

Wikipedia