Välkomna till Vrigstad Älgpark

15 maj 2015
Renar

Vrigstad Älgpark

sept website 2014
Linus o Lisa 13 maj 2014
21 maj 2014 Ida o Emil
micke
Bruno

Hagens Camping - Den natursköna campingen mitt på Småländska Höglandet!

Välkommen!!

Vrigstad Älgpark har öppet:

Tisdag t.o.m. Söndag kl.13:30 till 16:30
Stängt på måndagar.

Ring för information: 0382 30693 eller om ni vill komma en annan tid / dag

Hagens Camping öppnar 16 maj 2017!


Kom ut i en härlig miljö där man kan slappna av och njuta av djuren och naturen!

Ta en promenad i parken och, se hur älgarna och renarna äta, dricka och simma.
och mata de!!

Efter promenaden finns det möjlighet till fika i vår "Älgshop"
Det finns även massor av älgsouvenirer

Välkommen!!
Vrigstad Älgpark / Moosepark ....Mitt i Småland!!

Daniel

Mona

Mona febr 2014

Lasse & Lotta

Lasse o <<lotta

Älgarna

Het park
Galleri

Vrigstad Älgpark

Entrépriser

Vuxen: 95:-
Ungdomar 50:- (5 till 15 år.)
Barn till 5 år är gratis

Husdjur är inte tillåten.

Gruppspriser

För grupper har vi speciella priser

Ring för mer info 0382 30693
mejl:

Guidning tur

Om ni vill veta mer om våra älgar,
kan ni beställa en guidning tur. ( minst 10 pers.)

Ring för mer info 0382 30693
mejl:

Vrigstad Älgpark

Bygga älgparken......

Film om våra älgar

Filmer

På gång i Vrigstad Älgpark !!!

Hagens Camping - Den natursköna campingen mitt på Småländska Höglandet!

Info om Älgar

Älg (Alces alces)

Älgens storlek varierar beroende på könet, underarten och miljön som älgen lever i. Till exempel blir älgarna i Norrland generellt större än älgarna i södra Sverige. I Sverige har en älgko vanligen en mankhöjd mellan 150-170 cm, en älgtjur mellan 180-210 cm[2]. Som mest kan en älgtjur uppnå en mankhöjd på 230 cm. Vikten på hösten ligger för en älgko på cirka 270 till 360 kg och för en tjur på omkring 380 till 540 kg.[3] Stora älgtjurar kan väga 600-700 kg och de tyngsta kända älgtjurarna vägde nära 800 kg.[4] En kalv väger på hösten vanligen mellan 120–150 kg. Underarten A.a. gigas från Alaska är den största underarten och tjurarna av denna underart kan väga över 700 kg.[5]
Älgen har en uttalad könsdimorfism; tjuren är avsevärt (omkring tjugo procent) större än kon. Skillnaden kommer dock till uttryck först vid fem–sex års ålder då den är mycket tydlig. Denna ålder är det dock ovanligt att en tjur uppnår i Sverige nu för tiden då jakttrycket är högt på tjurar och medelåldern generellt låg. Kor som uppnått en ålder på över femton år är däremot inte så ovanliga.
Ett säkert sätt att avgöra kön när tjuren inte bär horn är att titta på baken på älgen, kon har en väl synlig vit strimma runt könsorganet.
Vid födseln är älgkalvens fäll rödbrun. På vuxna djur varierar fällens färg från rödbrun via gråbrun till svartbrun. Under vintern bleker den ut lite. Benen är ljusare och har kortare hår än den övriga fällen. Det finns vita älgar, men det är väldigt ovanligt. Dessa älgar är nästa alltid leucistiska och inte albinistiska, eftersom albinistsika djur nästan aldrig överlever i naturen bland annat då de ofta är i det närmaste blinda.


Horn
Som hos andra hjortdjur (med undantag för renen) är det endast handjuret som bär horn. Hornen börjar som små bastklädda rosenstockar hos älgkalven på hösten det första levnadsåret, som kan urskiljas som små bulor bakom ögonen. Vid 2 års ålder anlägger tjuren ofta enkla spetsar till horn, så kallat "cykelstyre". Vanligen är tjurens horn som störst vid mellan 6-12 års ålder, då benämns tjuren "kapital", varefter de sedan går på retur, då hornen minskar i storlek och taggantal. Älgens horn finns i två typer, stång- eller grenhorn (cervina horn) och skovelhorn (palmata horn). De senare kan spänna över nästan två meter. Älgtjurar med cervina horn är vanligast i södra Sverige, medan skovelhorn är vanligare i norra Sverige.

Horncykel
Som alla hjortdjur byter älgen horn varje år. Hornen växer ut från rosenstocken bakom ögonhålan, och deras växtcykel styrs av könshormon och tillväxthormon. Hornen börjar växa tidigt på våren, och medan de växer skyddas de av basthud som är fylld med blodkärl och förser dem med näring medan de växer. Tillväxten går mycket fort, uppmätningar har visat att hornen kan växa upp till 1,9 cm/dygn. I skiftet augusti/september är hornen färdigutvecklade, och basthuden torkar. Tjuren skrapar hornen mot buskar och träd (fejar) för att få bort basthuden, som under några dygn kan hänga i stripor runt huvudet. Man tror att tjuren brukar äta upp basthuden för att tillgodogöra sig näringen. Hornen som fejas mot trädstammar och buskar får sedan en brun färgton av kåda och smuts. Under brunsten i september-oktober används hornen för uppvisning och även strider mellan tjurarna. När brunsten slutar brukar hornen sitta kvar fram till under vintern. Dom fälls vanligen i januari eller februari, men tidpunkten kan variera från november för äldre tjurar ända fram till april för ungtjurar.

Föda
Älgen är en idisslare. Huvudsaklig föda är på sommaren blad, skott och mindre kvistar av bland annat asp, sälg, rönn, ek och björk. Näckrosrötter är en viktig del i dieten och anses framförallt i Nordamerika tillgodose behovet av mineralämnen.
På hösten ingår även blåbärsris och ljung i dieten, även havre och andra grödor på från odlade fält kan falla älgen i smaken. Under vintern är det tallris, enris och kvistar av de tidigare nämnda lövträden som utgör menyn. Om snöförhållandena tillåter äter älgen även bärris och ljung på vintern. Vissa älgar får smak för tallbark, vilket kan orsaka problem för skogsbruket om flera älgar hittar samma tallplantering. Älgar söker sig gärna till uppväxande hyggen och kraftledningsgator för att beta, eftersom betet där finns i större mängd på bekväm höjd för älgen.

Fortplantning
Parningen sker på hösten och sen följer en dräktighet på åtta månader (230–240 dygn). Ofta är det en kalv men tvillingar är inte sällsynta. Kalvarna stannar ett år vid kon innan kon stöter bort dem.

Wikipedia